Yoga op maat

Aangepaste yoga lessen voor jezelf, op het werk of op de school.

Individuele yogalessen

Wanneer je graag met yoga wil beginnen maar de beginners cursus niet kon mee volgen, wat drempelvrees of specifieke behoeften hebt. Wanneer je graag extra begeleiding wil of dieper wil ingaan op de ademhalingsoefeningen. Wanneer de reguliere lessen niet in je agenda passen. Ook dan kan je bij The Yoga Bar terecht. Samen met de docent zoeken we naar een geschikte plaats en tijdstip.

Contacteer ons!

Yoga op het werk

Sinds september 2014 zijn bedrijven, ongeacht hun grootte, verplicht preventiemaatregelen te nemen om uitputting van werknemers of andere psychosociale risico’s op het werk in te perken. In dit kader nemen meer en meer bedrijven het initiatief om relaxatie, yoga en mindfullness aan te bieden op de werkplek. Yoga verhoogt o.m. de concentratie, verbetert de lichaamshouding en bevordert het positief welbevinden. Als werkgever kan je samen met The Yoga Bar een yoga en relaxatie programma opbouwen op maat van je bedrijf. Op die manier help je mee aan een beter algemeen welzijn en de ondersteuning van je werknemers.

Meer info

Yoga op school

“If every 8 year old in the world is taught meditation, we will eliminate violence from the world within one generation.” -Dalai Lama

Kinderen hebben een zeer open attitude naar yoga en mindfullness. Tijdens de kinderyoga lessen van The Yoga Bar worden kinderen aangemoedigd de stilte in zichzelf te (her)ontdekken, dit in een veilige en ongedwongen setting. De docenten van The Yoga Bar hebben tijdens de lessen aandacht voor het ‘volledige’ kind. Dit wil zeggen dat elk kind deelneemt volgens eigen behoefte en kunnen, maar steeds met aandacht en respect voor zichzelf en de andere deelnemers.

Wil je als directeur van de school of als ouder van schoolgaande kinderen graag yoga introduceren in het naschoolse opvang aanbod binnen de schoolmuren? Neem dan contact op via het contactformulier om een afspraak te maken. We bekijken samen de noden en mogelijkheden op maat van de school.

Bekijk onze weekend retreats
INSCHRIJVEN
Yoga@Home